Site banner

Toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 29 Tháng 1, 2023 - 00:07

Xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021