Site banner

Toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 4 Tháng 12, 2022 - 07:46

Diện mạo Phước Thạnh hôm nay

Với chủ đề hàng năm cùng phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành tập trung thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ đó góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày; đời sống của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/năm.

Đảng bộ và nhân dân xã Phước Thạnh phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2024.
 

Phát triển toàn diện
Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh Dương Hiếu Công cho biết: Nổi bật trong phát triển kinh tế của Phước Thạnh 5 năm qua là trồng xen, nuôi xen và chuyên canh có chọn lọc các loại cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, tập trung cao cho kinh tế mũi nhọn. Tiềm năng nông nghiệp được khai thác hiệu quả, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Việc ứng dụng các chế phẩm sinh học làm tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Đến nay, diện tích các loại cây trồng như: bưởi, chanh chiếm 781ha.
Cùng với phát triển kinh tế, xã còn tập trung xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết đạt 98,9% yêu cầu việc làm của người lao động nông thôn. Hiện xã có 9 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Xã đã xây dựng được 36 căn nhà tình nghĩa, 60 căn nhà tình thương, nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện thường xuyên, từ đó tạo sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Xã cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng.
Xác định trọng tâm đột phá
Theo Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh Dương Hiếu Công, nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ, nhân dân xã quyết tâm thực hiện phương châm “Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới - Phát triển”, tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2024. Nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 45,5 triệu đồng lên 69 triệu đồng/năm vào cuối năm 2025. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình hướng đến nâng cao mức sống người dân. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Xây dựng 1 - 2 chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Để đạt mục tiêu đề ra, Bí thư Đảng ủy xã Dương Hiếu Công nhấn mạnh: Địa phương sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng thành công 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Củng cố, tạo điều kiện cho các tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, vận động nhân dân tham gia Hợp tác xã nông nghiệp Hữu Định, Hợp tác xã bưởi da xanh của tỉnh; phấn đấu đến năm 2022 thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Phước Thạnh. Duy trì và phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Phấn đấu hàng năm có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
“Hôm nay 10-6-2020, Đảng bộ xã Phước Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân xã nhà quyết tâm, đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

(Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh Dương Hiếu Công).

Nguồn: Báo Đồng Khởi