Site banner

Toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 4 Tháng 12, 2022 - 08:13

Chi bộ ấp Phước Thành phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện

Nhiều năm liền, Chi bộ ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành là đơn vị có nhiều nổi trội trong các mặt hoạt động. Năm 2018, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) chi bộ tiếp tục tăng tốc hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2019.

Điểm Trường Mẫu giáo Trần Văn Ơn, ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh.

Chi bộ ấp Phước Thành hiện có 19 ĐV, trong đó miễn sinh hoạt 5 ĐV (do già yếu), có 28 ĐV sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định số 76 của Trung ương. Bí thư Chi bộ ấp Nguyễn Thị Mỹ Nhiên cho hay: “Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong ĐV. Chi bộ cũng thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, kịp thời nhắc nhở ĐV trên tinh thần xây dựng để tiến bộ. Qua đó, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung”.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, năm 2019, Chi bộ ấp Phước Thành đã tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, có đăng ký nội dung thực hiện cụ thể đối với từng CB, ĐV, phân công nhiệm vụ đối với từng người phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ công tác. 

Chi bộ tổ chức, quán triệt cho CB, ĐV và quần chúng nhân dân thông hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua nhiều hình thức tuyên truyền như họp, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, hệ thống truyền thanh, cấp phát tài liệu... Đồng thời, triển khai và thực hiện tốt phương châm Đại hội X của Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.  

Song song đó, Chi bộ ấp Phước Thành chọn khẩu hiệu “Năng động, đổi mới” làm phương châm hàng đầu để tất cả ĐV cùng thực hiện; phân công cụ thể từng ĐV phụ trách tổ nhân dân tự quản (ấp có 12 tổ) và đưa nội dung này vào việc kiểm điểm ĐV chấp hành. Các nội dung này được gắn kết chặt chẽ, xuyên suốt với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tiếp tục thực hiện việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII của Đảng.

Theo đánh giá xếp loại ĐV trong những năm gần đây: Năm 2017, chi bộ có 2/12 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ (chi bộ có 12 ĐV được đánh giá, xếp loại); năm 2018, chi bộ có 3 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cô và các cháu Trường Mẫu giáo Trần Văn Ơn.

Trên lĩnh vực đời sống kinh tế, ấp Phước Thành đã đẩy mạnh công tác tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân, phát triển các mô hình trồng xen, nuôi xen đạt hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện ấp còn 12 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,69%, toàn ấp có 325 hộ), giảm 4 hộ so với năm 2018; còn 5 hộ cận nghèo (1,53%). Thu nhập bình quân đầu người tại ấp đạt 48 triệu đồng/người/năm.

Trong xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới, nhân dân ấp Phước Thành chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực nâng cao đời sống văn hóa và đóng góp xây dựng quê hương. CB, ĐV chi bộ ấp đã vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, công sức, hiến đất và hoa màu (trị giá hàng chục triệu đồng) để xây dựng các công trình phúc lợi, cầu đường nông thôn. Nhân dân ấp Phước Thành nhiệt tình hưởng ứng theo chủ trương chung, cùng làm đẹp cảnh quan môi trường và hướng tới xây dựng thành công các tiêu chí xã nông thôn mới.

Hiện tại, qua kết quả khảo sát của đoàn công tác Huyện ủy Châu Thành, Chi bộ ấp Phước Thành đã cơ bản hoàn thành 31/31 tiêu chí theo hướng dẫn của cấp trên. Theo đánh giá chung, chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận và các đoàn thể ấp đều đạt kết quả tốt: Ban công tác mặt trận đạt vững mạnh xuất sắc, Chi hội Nông dân đạt vững mạnh, Chi hội Phụ nữ đạt mạnh, Chi hội Cựu chiến binh đạt trong sạch, vững mạnh, Chi đoàn Thanh niên đạt mạnh.

“Đến nay, Chi bộ ấp Phước Thành đã khắc phục được những hạn chế và hoàn thiện các tiêu chí theo hướng dẫn của cấp trên. Với quyết tâm phấn đấu của tập thể CB, ĐV, tin rằng, vào đầu năm 2020, Chi bộ ấp Phước Thành sẽ được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện”, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh Dương Hiếu Công chia sẻ.

 

Nguồn: Báo Đồng Khởi